Menu

ՀՀ ՀՕ 128-րդ հոդվածով սահմանված ծրագրերի՝ ՀՀ Կառավարության հավանությանն արժանացման կարգը սահմանելու մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված ծրագրերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացման կարգը` համաձայն հավելվածի: 2. Սույն որոշումն… Ավելին

N 4 Պաշտոնական պարզաբանում առեւտրական(առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների կողմից հաշվարկված շրջանառության հարկի գումարից նվազեցման ենթակա ` ապրանքների ներմուծման գծով կատարված ծախսերի փաստաթղթավորման վերաբերյալ

  1. “Շրջանառության հարկի մասին” ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի` 1) 1-ին մասի համաձայն` շրջանառության հարկ վճարողները յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար առեւտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից եկամուտների մասով շրջանառության հարկը հաշվարկում են 5 տոկոս դրույքաչափով, 2)… Ավելին

Պաշտոնական պարզաբանում ԱՏԳ ԱԱ 8447 90 000 1 ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման դեպքում “Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից” ՀՀ Օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված ԱԱՀ-ից ազատման արտոնության կիրառման վերաբերյալ

  “Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի` 1) 1-ին պարբերության համաձայն`… Ավելին

 ՀՀ Օրենքը հարկային հաշվետվ. չներկայացրած կազմակերպ. լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին հաշվառումից հանելու մասին

Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու եւ անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին Հոդված 1. Օրենքի գործողության ոլորտը Սույն օրենքը տարածվում է այն կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) վրա, որոնք 2013 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2017… Ավելին

 Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր 1000 խոշոր հարկ վճարողներ

ՀԵՏԵՎԵՔ` Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների: Փաստաթուղթը կարող եք կարդալ “Խոշոր հարկատուներ” բաժնում http://taxinfo.am/ taxpayers.htm Ավելին

 ՀՀ Օրենքը ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին:

ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ   Հոդված 1. Սույն օրենքը կարգավորում է ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` սույն օրենքի իմաստով ինքնազբաղված անձանց) կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնուրույնաբար իրականացվող գործունեության որոշ տեսակների մասով հարկային արտոնություններ տրամադրելու… Ավելին

nulled wordpress themes
Go to Top