2016թ
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2015թ
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2014թ
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2013թ
ՑԱՆԿ՝ 2013թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2013թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2012թ
ՑԱՆԿ՝ 2012թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2012թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2012թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2011թ
ՑԱՆԿ՝ 2011թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2011թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2011թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2011թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների