2018թ
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-մարտ ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-հունիս օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների օրինապահ հարկ վճարողների
2017թ
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-մարտ ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-հունիս ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների օրինապահ հարկ վճարողներ