2020թ
ՑԱՆԿ՝ 2020թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2020թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2019թ
ՑԱՆԿ՝ 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2019թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2019թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2018թ
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2018թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2017թ
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2017թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2016թ
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2016թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2015թ
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2015թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
2014թ
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-հունիս ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների
ՑԱՆԿ՝ 2014թ. հունվար-մարտ ամիսների առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների