Menu

Հարկային հսկողության լայն հնարավորություններ

Նոր հարկային օրենսգրքով ընդլայնվում են հարկային մաորմինների վերահսկողության միջոցները:

Այսինքն վարչարարության փոխարեն կստանանք վերահսկողություն:

Latest from Editor

Go to Top