Taxinfo
Տվեք Ձեր հարցը  
Ուղարկել ընկերներին  
Login: 
Ծածկագիր: 
Գրանցվել
Ծածկագրի վերականգնում
 
Մեկնարկային էջ
Նորություններ
Օրենսդրական ակտեր
Հաշվետվություններ
Հարց ու պատասխան
Հաշվետվությունների օրացույց
Վարչական իրավախախտումներ
Կազմակերպությունների ստուգումներ
Աշխատանքային օրենսդրություն
Առևտուր և սպասարկում
Հարցումներ
Պետական մարմիններ
Բանկային հաշվեհամարներ
Խոշոր հարկատուներ
Աշխատատեղեր
Բլոգեր
Ինչու գրանցվել
Ինչպես օգտվել
Անհրաժեշտ ծրագրեր
Ռեզյումեներ
Тест для поисковиков и браузеров не поддерживающих плагины

Ավելացնել ընտրյալի մեջ
Մեկնարկային էջ
Պատասխանատվությունը սահմանափակելու մասին համաձայնագիր:

Պատասխանատվությունից հրաժարվելու մասին պայմանագրի պայմանները

Այս սերվերի վրա տեղաբաշխված ինֆորմացիան նախատեսված է օգտագործողների իրենց հետաքրքրող հարցերին և նյութերին ընդհանուր ծանոթանալու համար և հանդիսանում է օրենքնե  

Օրենքները և նորմատիվ ակտերը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են և իրենց պետք է ընկալել և մեկնաբանել տվյալ պարագաների իմաստով: Այս սերվերի վրա տեղաբաշխված ինֆորմացիան չի կարող դիտարկվել որպես իրավաբանական, հարկային, հաշվապահական կամ որևէ այլ խորհրդատվություն: Մինչև որևէ որոշում ընդունելը Դուք պետք է խորհրդակցեք հարկային և այլ հարցերի շուրջ պրոֆեսիոնալ խորհրդատուների հետ, որոնք ծանոթ են Ձեր կոնկրետ իրավիճակի հետ: 

Այս սերվերի որոշ հղումները տանում են ուրիշ կազմակերպություններին պատկանող սերվերների վրա գտնվող նյութերին: Այդ հղումները նախատեսված են Ձեր հարմարության համար և դա չի նշանակում հավանություն իրենց պարունակությանը մեր կողմից: Ձեզ համար անհրաժեշտ կլինի չգույշ լինել ապահովելու, որ Ձեր օգտագործած ինֆորմացիա չլինի համակարգչային վիրուսներով և այլ նմանատիպ տարրերով վարակված լինի: Մենք չենք երաշխավորել այդ սերվերների վրա գտնվող ինֆորմացիայի հստակությունը:

ՙԱլիաս՚ ՍՊԸ-ն ոչ մի պարագայում ոչ մի կողմի նկատմամբ չի կրելու պատասխանատվություն որևէ ուղղակի, անուղղակի, հատուկ կամ այլ վնասի դեպքում, որը պատճառվել է այս սերվերի կամ կամայական ուրիշ սերվերների վրա գտնվող ինֆորմացիայի օգտագործման հետևանքով: Նշված վնասի տեսակներին են դասվում, մասնավորապես, բաց թողնված եկամուտ, տնտեսական գործունեության դադարումը, համակարգչային ծրագրերի կամ Ձեր համակարգրի տվյալների կորուստ, նույնիսկ եթե մենք տեղեկացված ենք եղել նմանատիպ վնասի հնարավորության մասին:

Բացի այդ, ԻՆտերնետը չի կարող ապահովել ինֆորմացիայի հուսալի պաշտպանություն և մենք չենք կրում պատասխանատվություն Ինտերնետի միջոցով ուղարկված ինֆորմացիայի համար:

Այս սերվերի վրա գտնվող բոլոր ապրանքանիշերը հանդիսանում են իրենց սեփականատերերի սեփականությունը: Բոլոր իրավունքնորը պաշտպանված են: Այս սերվերի վրա գտնվող pdf տիպի ֆայլերը նախատեսված են միայն օգտագործողների կարդալու և/կամ տպելու համար, ներառյալ ֆոտոկրկնորինակումը և ֆաքսի միջոցով փոխանցումը:

Բացի վերընշված պարբերության դեպքից, այս սերվերի վրա գտնվող տեքստի կամ պատկերների որևէ մաս չի կարող վերարտադրվել, փոխանցվել կամ այլ կերպ բաշխվել ոչ մի ձևով և ոչ մի էլեկտրոնային կամ մեխանիկական միջոցներով, ներառյալ ֆոտոկրկնորինակումը, ֆաքսի միջոցով փոխանցումը, ձայնագրումը, տպումը կամ այլ կերպ առանց ՙԱլիաս՚ ՍՊԸ-ի գրավոր թույլատվության:

Այս սերվերի վրա տեղաբաշխված ինֆորմացիան նախատեսված է օգտագործողների իրենց հետաքրքրող հարցերին և նյութերին ընդհանուր ծանոթանալու համար և հանդիսանում է օրենքների և օրենսդրական ակտերի ոչ պաշտոնական հրատարակություն: Մենք ներդրել ենք բոլոր հնարավոր ջանքերը ինֆորմացիայի հստակության և ժամանակին լինելու ապահովածության համար, չի բացառվում որոշ սխալների առկայությունը: Մեր տրամադրվող ինֆորմացիան ներկայացված է բնօրինակ տեսքով, առանց լրիվության, հստակության, ժամակակին լինելու երաշխիքների: Մեր տրամադրվող ինֆորմացիան ներկայացվում է առանց ակնհայտ կամ մտադրվող երաշխիքների: Բացի այդ ինֆորմացիան կարող է փոփոխվել կամ լրացվել առանց օգտագործողներին տեղեկացնելու: 

Օրենքները և նորմատիվ ակտերը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են և իրենց պետք է ընկալել և մեկնաբանել տվյալ պարագաների իմաստով: Այս սերվերի վրա տեղաբաշխված ինֆորմացիան չի կարող դիտարկվել որպես իրավաբանական, հարկային, հաշվապահական կամ որևէ այլ խորհրդատվություն: Մինչև որևէ որոշում ընդունելը Դուք պետք է խորհրդակցեք հարկային և այլ հարցերի շուրջ պրոֆեսիոնալ խորհրդատուների հետ, որոնք ծանոթ են Ձեր կոնկրետ իրավիճակի հետ: 

Այս սերվերի որոշ հղումները տանում են ուրիշ կազմակերպություններին պատկանող սերվերների վրա գտնվող նյութերին: Այդ հղումները նախատեսված են Ձեր հարմարության համար և դա չի նշանակում հավանություն իրենց պարունակությանը մեր կողմից: Ձեզ համար անհրաժեշտ կլինի չգույշ լինել ապահովելու, որ Ձեր օգտագործած ինֆորմացիա չլինի համակարգչային վիրուսներով և այլ նմանատիպ տարրերով վարակված լինի: Մենք չենք երաշխավորել այդ սերվերների վրա գտնվող ինֆորմացիայի հստակությունը:

ՙԱլիաս՚ ՍՊԸ-ն ոչ մի պարագայում ոչ մի կողմի նկատմամբ չի կրելու պատասխանատվություն որևէ ուղղակի, անուղղակի, հատուկ կամ այլ վնասի դեպքում, որը պատճառվել է այս սերվերի կամ կամայական ուրիշ սերվերների վրա գտնվող ինֆորմացիայի օգտագործման հետևանքով: Նշված վնասի տեսակներին են դասվում, մասնավորապես, բաց թողնված եկամուտ, տնտեսական գործունեության դադարումը, համակարգչային ծրագրերի կամ Ձեր համակարգրի տվյալների կորուստ, նույնիսկ եթե մենք տեղեկացված ենք եղել նմանատիպ վնասի հնարավորության մասին:

Բացի այդ, ԻՆտերնետը չի կարող ապահովել ինֆորմացիայի հուսալի պաշտպանություն և մենք չենք կրում պատասխանատվություն Ինտերնետի միջոցով ուղարկված ինֆորմացիայի համար:

Այս սերվերի վրա գտնվող բոլոր ապրանքանիշերը հանդիսանում են իրենց սեփականատերերի սեփականությունը: Բոլոր իրավունքնորը պաշտպանված են: Այս սերվերի վրա գտնվող pdf տիպի ֆայլերը նախատեսված են միայն օգտագործողների կարդալու և/կամ տպելու համար, ներառյալ ֆոտոկրկնորինակումը և ֆաքսի միջոցով փոխանցումը:

Բացի վերընշված պարբերության դեպքից, այս սերվերի վրա գտնվող տեքստի կամ պատկերների որևէ մաս չի կարող վերարտադրվել, փոխանցվել կամ այլ կերպ բաշխվել ոչ մի ձևով և ոչ մի էլեկտրոնային կամ մեխանիկական միջոցներով, ներառյալ ֆոտոկրկնորինակումը, ֆաքսի միջոցով փոխանցումը, ձայնագրումը, տպումը կամ այլ կերպ առանց ՙԱլիաս՚ ՍՊԸ-ի գրավոր թույլատվության:

րի և օրենսդրական ակտերի ոչ պաշտոնական հրատարակություն: Մենք ներդրել ենք բոլոր հնարավոր ջանքերը ինֆորմացիայի հստակության և ժամանակին լինելու ապահովածության համար, չի բացառվում որոշ սխալների առկայությունը: Մեր տրամադրվող ինֆորմացիան ներկայացված է բնօրինակ տեսքով, առանց լրիվության, հստակության, ժամակակին լինելու երաշխիքների: Մեր տրամադրվող ինֆորմացիան ներկայացվում է առանց ակնհայտ կամ մտադրվող երաշխիքների: Բացի այդ ինֆորմացիան կարող է փոփոխվել կամ լրացվել առանց օգտագործողներին տեղեկացնելու: