Taxinfo
Տվեք Ձեր հարցը  
Ուղարկել ընկերներին  
Login: 
Ծածկագիր: 
Գրանցվել
Ծածկագրի վերականգնում
 
Մեկնարկային էջ
Նորություններ
Օրենսդրական ակտեր
Հաշվետվություններ
Հարց ու պատասխան
Հաշվետվությունների օրացույց
Վարչական իրավախախտումներ
Կազմակերպությունների ստուգումներ
Աշխատանքային օրենսդրություն
Առևտուր և սպասարկում
Հարցումներ
Պետական մարմիններ
Բանկային հաշվեհամարներ
Խոշոր հարկատուներ
Աշխատատեղեր
Բլոգեր
Ինչու գրանցվել
Ինչպես օգտվել
Անհրաժեշտ ծրագրեր
Ռեզյումեներ
Тест для поисковиков и браузеров не поддерживающих плагины

Ավելացնել ընտրյալի մեջ
Մեկնարկային էջ
Բանկային հաշվեհամարներ
Այս էջում ներկայացնում ենք տեղեկություններ ՀՏ-ների կոդերի, բյուջեների հաշիվների վերաբերյալ
 • Հարկերի վճարման հաշվեհամարների համառոտ ցանկ
 • Հարկային տեսչությունների կոդերի ցանկ Պետական բյուջե կատարվող հարկային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների եւ այլ պարտադիր վճարումների դեպքում
 • Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների վճարման հաշվեհամարների ցանկ
 • ՀարկատեսակներՀաշվեհամար


  Շահութահարկ

  Շահութահարկ պետական կազմակերպություններից

  900005005013

  Շահութահարկ ոչ պետական կազմակերպություններից (բացի օտարերկրյա ներդրումներով եւ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից)

  900005005021

  Շահութահարկ օտարերկրյա ներդրումներով կազմակերպություններից

  900005005039

  Շահութահարկ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից

  900005005047

  Շահութահարկ 1 տոկոս դրույքաչափի կիրառումից

  900005005104  Եկամտահարկ

  Աշխատավարձից եւ դրան հավասարեցված այլ վճարներից ստացված եկամուտներ

  900005006011

  Ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից

  900005006029

  Այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից

  900005006045

  Քաղաքացիական պայմանագրերի կատարումից ստացված եկամուտներ

  900005006086  Ավելացված արժեքի հարկ իրավաբանական անձանցից

  ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից ԱԱՀ

  900005001020

  ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից ԱԱՀ

  900005001038  Ավելացված արժեքի հարկ ֆիզիկական անձանցից

  ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից ԱԱՀ

  900005002028

  ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից ԱԱՀ

  900005002036  Ակցիզային հարկ

  ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր

  900005003026

  Արտադրվող խաղողի եւ այլ գինիներ

  900005003166

  Արտադրվող փրփրուն գինիներ,գինենյութ

  900005003174

  Արտադրվող էթիլային սպիրտ

  900005003208

  Արտադրվող սպիրտային խմիչքներ

  900005003216

  Արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր,կոնյակ

  900005003224

  Արտադրվող օղի

  900005003232

  Արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ

  900005003018  Հաստատագրված վճարներ իրավաբանական անձանցից

  30 քառակուսի մետր մակերեսից ոչ ավելի առեւտրային մակերես ունեցող խանութների,կրպակների(տաղավարների) միջոցով իրականացվող առեւտրական գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012019

  Առեւտրի իրականացման վայր(տոնավաճառ,շուկա եւ այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012027

  Հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012035

  Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012043

  Արտարժույթի առքուվաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012050

  Արտարժույթի դիլերային առքուվաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012068

  Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար

  900005012076

  Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար

  900005012084

  Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար

  900005012092

  Տեսամագնիտոֆոնների եվ տեսաժապավենների վարձույթի համար

  900005012100

  ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար

  900005012126

  Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012142

  Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012159

  Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012167

  Ավտոկանգառների գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012175

  Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012183

  Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005012191

  Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար

  900005012209

  Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար

  900005012233

  Բաղնիքներ եւ ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար

  900005012241

  Բիլիարդ խաղ կազմակերպելու համար

  900005012258  Հաստատագրված վճարներ ֆիզիկական անձանցից

  30 քառակուսի մետր մակերեսից ոչ ավելի առեւտրային մակերես ունեցող խանութների,կրպակների(տաղավարների) միջոցով իրականացվող առեւտրական գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013017

  Առեւտրի իրականացման վայր(տոնավաճառ,շուկա եվ այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013025

  Հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013033

  Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013041

  Արտարժույթի առքուվաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013058

  Արտարժույթի դիլերային առքուվաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013066

  Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար

  900005013074

  Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար

  900005013082

  Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար

  900005013090

  Տեսամագնիտոֆոնների եւ տեսաժապավենների վարձույթի համար

  900005013108

  ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար

  900005013124

  Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013140

  Ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013157

  Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013165

  Ավտոկանգառների գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013173

  Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013181

  Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար

  900005013199

  Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար

  900005013207

  Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար

  900005013231

  Բաղնիքներ եւ ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար

  900005013249

  Բիլիարդ խաղ կազմակերպելու համար

  900005013256  Պարզեցված հարկ իրավաբանական անձանցից

  Խանութների,կրպակների միջոցով առեւտրային գործունեություն իրականացնելու համար

  900005031019

  Պարզեցված հարկ այլ գործունեություն իրականացնելու համար

  900005031027

  Նոտարական գործունեություն իրականացնելու համար

  900005031035  Պարզեցված հարկ ֆիզիկական անձանցից

  Խանութների,կրպակների միջոցով առեւտրային գործունեություն իրականացնելու համար

  900005032017

  Պարզեցված հարկ այլ գործունեություն իրականացնելու համար

  900005032025

  Նոտարական գործունեություն իրականացնելու համար

  900005032033  Այլ հարկային եկամուտներ

  Այլ հարկային եկամուտներ

  900005018016

  ՙՀարկերի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված տուգանքներ

  900005180014