Taxinfo
Տվեք Ձեր հարցը  
Ուղարկել ընկերներին  
Login: 
Ծածկագիր: 
Գրանցվել
Ծածկագրի վերականգնում
 
Մեկնարկային էջ
Նորություններ
Օրենսդրական ակտեր
Հաշվետվություններ
Հարց ու պատասխան
Հաշվետվությունների օրացույց
Վարչական իրավախախտումներ
Կազմակերպությունների ստուգումներ
Աշխատանքային օրենսդրություն
Առևտուր և սպասարկում
Հարցումներ
Պետական մարմիններ
Բանկային հաշվեհամարներ
Խոշոր հարկատուներ
Աշխատատեղեր
Բլոգեր
Ինչու գրանցվել
Ինչպես օգտվել
Անհրաժեշտ ծրագրեր
Ռեզյումեներ
Тест для поисковиков и браузеров не поддерживающих плагины

Ավելացնել ընտրյալի մեջ
Մեկնարկային էջ
Վարչական իրավախախտումներ
Այս էջում ներկայացնում ենք վարչական իրավախախտումները եւ պատժամիջոցները Վարչական
իրավախախտումների մասին ՀՀ Օրենսգրքի համաձայն
Նկարագրությունը վերաբերվում է վարչական իրավախախտումներին հետեւյալ ոլորտներում
 • Հարկային օրենսդրություն
 • Աշխատանքային օրենսդրություն
 • Ձեռնարկատիրություն եւ առեւտուր
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Սոցիալական քարտերի կիրառում
 • ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

  ՀԱՐԿԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼԸ

  Հարկերը եւ պարտադիր uոցիալական ապահովագրության վճարումները սահմանված ժամկետներում չվճարելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵUՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԿԱՆԳՆԵԼԸ

  Հարկային տեuչության մարմիններում սահմանված ժամկետում հաշվառման չկանգնելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տաuնապատիկից մինչեւ քսանապատիկի չափով:

  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱUԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵUՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՉՀԱՅՏՆԵԼԸ

  Պետական լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից իրավաբանական անձի, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկության, անհատ ձեռներեցի գրանցման կամ լիցենզավորման կամ դրանց հետ կապված համապատաuխան փոփոխությունների մաuին տվյալները հարկային տեuչության մարմիններ սահմանված ժամկետում չհայտնելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տաuնապատիկից մինչեւ տասնհինգապատիկի չափով: