Taxinfo
Տվեք Ձեր հարցը  
Ուղարկել ընկերներին  
Login: 
Ծածկագիր: 
Գրանցվել
Ծածկագրի վերականգնում
 
Մեկնարկային էջ
Նորություններ
Օրենսդրական ակտեր
Հաշվետվություններ
Հարց ու պատասխան
Հաշվետվությունների օրացույց
Վարչական իրավախախտումներ
Կազմակերպությունների ստուգումներ
Աշխատանքային օրենսդրություն
Առևտուր և սպասարկում
Հարցումներ
Պետական մարմիններ
Բանկային հաշվեհամարներ
Խոշոր հարկատուներ
Աշխատատեղեր
Բլոգեր
Ինչու գրանցվել
Ինչպես օգտվել
Անհրաժեշտ ծրագրեր
Ռեզյումեներ
Тест для поисковиков и браузеров не поддерживающих плагины

Ավելացնել ընտրյալի մեջ
Մեկնարկային էջ
Հաշվետվություններ
Շահութահարկ Եկամտահարկ ԱԱՀ Պարզեցված հարկ
Ակցիզային հարկ Գույքահարկ Հողի հարկ Հաստատագրված վճարներ
Սոցապ. վճարներ Բնապահպանական վճարներ Աշխատանքային Օրենսդրություն ՀԴՄ
Հայտարարագիր "Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների մասին" Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտ Եկամտային հարկ Շրջանառության հարկ
Շահութահարկ (11 հաշվետվություն)
::  Հաշվարկ ռեզիդենտների ահութահարկի  (նոր)  
  ... այլ հաշվետվություններ

(192 Kb)
Եկամտահարկ (13 հաշվետվություն)
::  Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ   
  ... այլ հաշվետվություններ

(118 Kb)
ԱԱՀ (14 հաշվետվություն)
::  Տեղեկանք՝ դուրu գրված (գնորդներին տրված) եվ (կամ) մատակարարներից uտացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ: (Կիրառվում է 2013թ. հունվարի 1-ից հետո հաշվետու եռամսյակների համար)  
  ... այլ հաշվետվություններ

(128 Kb)
Պարզեցված հարկ (3 հաշվետվություն)
::  Հայտարարագիր (պարզեցված հարկ վճարող համարվելու համար)  
  ... այլ հաշվետվություններ

(29 Kb)
Ակցիզային հարկ (6 հաշվետվություն)
::  Դիմում օգտագործված դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման  
  ... այլ հաշվետվություններ

(49 Kb)
Գույքահարկ (1 հաշվետվություն)
::  Գույքահարկի հաշվարկ  
  ... այլ հաշվետվություններ

(181 Kb)
Հողի հարկ (1 հաշվետվություն)
::  Հողի հարկի հաշվարկ  
  ... այլ հաշվետվություններ

(148 Kb)
Հաստատագրված վճարներ (28 հաշվետվություն)
::  Հայտարարություն հանրային սննդի ոլորտում հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների եւ ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ  
  ... այլ հաշվետվություններ

(29 Kb)
Սոցապ. վճարներ (8 հաշվետվություն)
::  Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվետվություն (անմիջական լրացնելու հնարավորությամբ):  
  ... այլ հաշվետվություններ

(551 Kb)
Բնապահպանական վճարներ (3 հաշվետվություն)
::  Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություն  
  ... այլ հաշվետվություններ

(288 Kb)
Աշխատանքային Օրենսդրություն (2 հաշվետվություն)
::  Հաշվետվություն "Աշխատողների թվի, աշխատավարձի չափի, աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի թվի եւ մասնագիտական հիվանդությունների թվի մասին"  
  ... այլ հաշվետվություններ

(31 Kb)
ՀԴՄ (1 հաշվետվություն)
::  Տեղեկություն `Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ:  
  ... այլ հաշվետվություններ

(43 Kb)
Հայտարարագիր "Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների մասին" (1 հաշվետվություն)
::  Հայտարարագիր "Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների մասին"  
  ... այլ հաշվետվություններ

(202 Kb)
Շրջանառության հարկ (2 հաշվետվություն)
::  Շրջանառության հարկի հաշվարկ (անմիջական լրացնելու հնարավորությամբ)  
  ... այլ հաշվետվություններ

(147 Kb)