Taxinfo.am (Հաշվետվություններ) http://taxinfo.am/ Հելլօ 23/11/2017 01:12:00 Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Weblog Editor 2.0 suppoprt@taxinfo.am webmaster@example.com ՀՀ Օրենքը ՛՛Արտոնագրային վճարների մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ: ՀՀ Օրենքը ՛՛Արտոնագրային վճարների մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:> 30/01/2017 02:26:19 ՀՀ Օրենքը ՛՛Հարկերի մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ: ՀՀ Օրենքը ՛՛Հարկերի մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ:> 30/01/2017 01:54:50 ՀՀ Օրենքը հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին հաշվառումից հանելու մասին: ՀՀ Օրենքը հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին հաշվառումից հանելու մասին:> 18/01/2017 03:52:13 ՀՀ Օրենքը ՛՛Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին: ՀՀ Օրենքը ՛՛Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին՛՛ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին:> 16/01/2017 01:20:07 Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին: Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին:> 13/01/2017 02:12:21