Taxinfo.am (Օրենսդրական ակտեր) http://taxinfo.am/ Հելլօ 19/02/2018 01:49:57 Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Weblog Editor 2.0 suppoprt@taxinfo.am webmaster@example.com Դիմում օգտագործված դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման Դիմում օգտագործված դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման> 1373439765 Տեղեկանք՝ դուրu գրված (գնորդներին տրված) եվ (կամ) մատակարարներից uտացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ: (Կիրառվում է 2013թ. հունվարի 1-ից հետո հաշվետու եռամսյակների համար) Տեղեկանք՝ դուրu գրված (գնորդներին տրված) եվ (կամ) մատակարարներից uտացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ: (Կիրառվում է 2013թ. հունվարի 1-ից հետո հաշվետու եռամսյակների համար)> 1368012580 Շրջանառության հարկի հաշվարկ (անմիջական լրացնելու հնարավորությամբ) Շրջանառության հարկի հաշվարկ (անմիջական լրացնելու հնարավորությամբ)> 1366237125 Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ> 1362387159 Շրջանառության հարկի հաշվարկ Շրջանառության հարկի հաշվարկ> 1361802208