Menu

 Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր 1000 խոշոր հարկ վճարողներ

ՀԵՏԵՎԵՔ` Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների: Փաստաթուղթը կարող եք կարդալ “Խոշոր հարկատուներ” բաժնում http://taxinfo.am/ taxpayers.htm Ավելին

 ՀՀ Օրենքը ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին:

ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ   Հոդված 1. Սույն օրենքը կարգավորում է ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` սույն օրենքի իմաստով ինքնազբաղված անձանց) կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնուրույնաբար իրականացվող գործունեության որոշ… Ավելին

Go to Top