ՀՕ նոր փոփոխությունների հետ մի հարց է առաջացել, որի հետ կապված խնդրում եմ զգույշ լինել:

ՀՕ նոր փոփոխությունների հետ մի հարց է առաջացել, որի հետ կապված խնդրում եմ զգույշ լինել:
Դա վերաբերվում է ֆիզիկական անձի` ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա հանդիսացող գույքի սահմանումներին, դրա հարկմանը եւ դրույքաչափերին:
Հարց է ծագում արդյոք ֆիզանձին պատկանող հասարակական նշանակության գույքը եւ հողամասերը հանդիսանում են ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա հանդիսացող գույք:
Նախկինում դրա սահմանումը ավելի հստակ էր ՀՕ 147-րդ հոդվածով: