Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր 1000 խոշոր հարկ վճարողներ

ՀԵՏԵՎԵՔ`

Ցանկ` 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների և նրանց կողմից վճարված հարկերի և տուրքերի մեծությունների:

Փաստաթուղթը կարող եք կարդալ “Խոշոր հարկատուներ” բաժնում http://taxinfo.am/ taxpayers.htm