Կայքում արդեն հասանելի են օտարերկյա պետություններ գործուղվող աշխատողների գործուղման ծախսերի չափերը՝ 2024 թվականի համար