Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության

“Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ”

 

Դասակարգիչ-ներբեռնել PDF