Menu
Category archive

Իրազեկում

Շահութահարկի կանխավճարների վերբերյալ N 181

Շահութահարկի կանխավճարների վերբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13.04.2021, N 181 Հարց 2018 թ.-ից գործող կազմակերպությունը շահութահարկ վճարող է համարվել 2020 թ.-ի հունիսից: 2018 եւ 2019 թթ.-ին կազմակերպությունը չի հանդիսացել շահութահարկ վճարող եւ… Ավելին

Ավտոմեքենայի օտարումից առաջացող հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ N 182

Ավտոմեքենայի օտարումից առաջացող հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13.04.2021, N 182 Հարց Քաղաքացին 2020 թ.-ից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ավտոմեքենան նույն թվականին նվիրատվություն է արել հորը: Տվյալ դեպքում որեւէ հարկային… Ավելին

ԱԱՀ-Ի գումարների բացաոական տարբերության վերաբերյալ N 183

ԱԱՀ-Ի գումարների բացաոական տարբերության վերաբերյալՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13.04.2021, N 183 Հարց ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարների եւ այդ գործարքների մասով ձեռքբերումների գծով մատակարարների հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի… Ավելին

Բաժնետոմսերի օտարումից ստացված եկամտի վերաբերյալ N 184

Բաժնետոմսերի օտարումից ստացված եկամտի վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13.04.2021, N 184 Հարց Կազմակերպությունը պատրաստվում է հետ գնել բաժնետոմսեր, որոնք թողարկվել են տվյալ գործարքին նախորդող երկու տարվա ընթացքում եւ տվյալ բաժնետերերի մասնակցությունը… Ավելին

Անշարժ Գույքի Վարձակալությունից Առաջացող հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ N 185

Անշարժ Գույքի Վարձակալությունից Առաջացող հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13.04.2021, N 185 Հարց ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձը, ով գտնվում է արտերկրում, ՀՀ-ում գտնվող սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող անշարժ գույքը… Ավելին

Ապրանքների դրոշմավորման կանոնների վերաբերյալ N 178

Ապրանքների դրոշմավորման կանոնների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 05.04.2021, N 178 Հարց Կազմակերպությունը զբաղվում է կաթնամթերքի արտադրությամբ: Կազմակերպությունը ապրանքների մի մասը օտարել է դրոշմավորված, բայց էլեկտրոնային եղանակով գրանցումներ չի կատարվել: Տվյալ դեպքում,… Ավելին

Արտարժությունով իրականացվող գործարքների վերաբերյալ N 179

Արտարժությունով իրականացվող գործարքների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 05.04.2021, N 179 Հարց Տնտեսվարող սուբյեկտը, որը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ունի դրամարկղային գործառնությունների իրականացման, դրանց փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի գրանցման եւ վարման պարտավորություն, իրականացնում է… Ավելին

Շահութահարկի կանխավճարների վերաբերյալ N 180

Շահութահարկի կանխավճարների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 05.04.2021, N 180 Հարց Ոչ առեւտրային կազմակերպությունը չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող, սակայն շահութահարկ է վճարում եւ 2021 թվականի մարտ ամսում պետք է վճարի կանխավճար: Ըստ… Ավելին

Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարի հետ ստանալու վերաբերյալ N 177

Մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարի հետ ստանալու վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 03.04.2021, N 177 Հարց 2020 թվականի համար մեկից ավելի հիմքով վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարները ենթակա են վերադարձի, թե՞ ոչ:… Ավելին

Ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող եկամուտների հարկման և շահութահարկի հաշվարկման վերաբերյալ N 173

Ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող եկամուտների հարկման և շահութահարկի հաշվարկման վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 24.03.2021, N 173 Հարց ՀՀ-ում գրանցված ռեզիդենտ ընկերությունը օգտվում է “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին” ՀՀ օրենքի… Ավելին

Go to Top