Menu
Tag archive

Շահութահարկ

Ակնարկ 3. Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա:

Ակնարկ 3. Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա: Կատարվել է վերադարձ մինչեւ 2014թ գործող ամորտիզացիայի գծային մեթոդի: Սակայն ՞Այլ հիմնական միջոցներ՞մի մեծ խնբի համար կտրուկ երկարացվել է ամորտիզացիայի ժամեկտը նախկին 3.3 տարուց (30…

Ավելին

Հարկային հսկողության լայն հնարավորություններ

Նոր հարկային օրենսգրքով ընդլայնվում են հարկային մաորմինների վերահսկողության միջոցները: Այսինքն վարչարարության փոխարեն կստանանք վերահսկողություն:

Ավելին

Go to Top